NABÓR TRWA

> Profil Kosmetyka

> Profil Masaż

> Profil Lekarski

> Profil Dietetyka i żywienie

> Profil Psychologiczno-Pedagogiczny

> Profil Mundurowy

> Profil Informatyka z programowaniem

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPISAĆ

Biblioteka

Biblioteka ALO mieści się przy ul. Jagiellońskej 4 na terenie Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Została ona powołana Zarządzeniem Rektora WSNoZ z dniem 1 października 2007 roku. Zapraszamy Uczniów do skorzystania z biblioteki i czytelni uczelnianej.

Informacje o Bibliotece

Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni wraz z czytelnią.
 
Do podstawowych zadań Biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz uczniom ALO, studentom, pracownikom naukowym, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, a także sukcesywne powiększanie księgozbioru w zależności od potrzeb.
 
W celu ułatwienia uczniom wyszukiwania poszczególnych pozycji, utworzony został katalog alfabetyczny i przedmiotowy książek.
Czytelnia biblioteczna mieści się w głównym budynku szkoły, na pierwszym piętrze.
 
Nie odchodząc od podstawowego założenia Biblioteki jakim jest zapewnienie niezbędnego piśmiennictwa uczniom, będziemy specjalizujemy się w literaturze zdrowotnej, oraz posiadamy wszystkie książki potrzebne do nauki uczniom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Obok katalogu przedmiotowego,  założono również katalog czasopism. Posiadamy także katalog zbiorów audiowizualnych oraz prac dyplomowych.
 
Biblioteka współpracuje z bibliotekami innych uczelni, prowadząc wymianę publikacji i dubletów.

Godziny otwarcia

Poniedziałek-środa: 08:00-16:00
Czwartek: 10:00-18:00
Piątek: 12:00-19:00
Sobota: 08:00-16:00
Niedziela: 09:00-15:00

Kontakt

Biblioteka Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
Jagiellońska 4,
85-067 Bydgoszcz
email: biblioteka@wsnoz.pl

Masz pytania?

Wniosek o przyjęcie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

rok szkolny 2022/2023

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.