NABÓR NA ROK SZKOLNY 22/23

> Profil Lekarski

> Profil Mundurowy

> Profil Kosmetyka

> Profil Masaż

> Profil Dietetyka i Żywienie

> Profil Psychologiczno-Pedagogiczny

> Profil Informatyka z Programowaniem

 

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPISAĆ

Platforma E-learning

Uczniowie naszego Liceum, jako jedni z nielicznych, otrzymują w ramach nauczania dostęp do platformy e-learning, na której regularnie umieszczane są dodatkowe materiały z zajęć, wspomagające proces nauczania w domu i rozwój zainteresowań.

Dane do logowania

W celu uzyskania danych logowania na platformę e-learning należy:
  • wysłać maila na adres platforma@wsnoz.pl – podać imię i nazwisko  oraz profil klasy.
  • w tytule należy umieścić – prośba o dane logowania.
  • podać adres poczty elektronicznej na którą mają być wysyłane powiadomienia.
  • po weryfikacji użytkownika, zostaną wysłane dane logowania.

Po zalogowaniu

Po zalogowaniu się po raz pierwszy na platformie, należy wybrać jeden z dostępnych kursów i zapisać się na niego. Po wejściu do kursu w oknie administracja kliknąć „profil” a następnie klawisz zmień hasło. 
Należy wpisać nowe hasło. Hasło musi spełniać określone kryteria:

  •     mieć co najmniej 8 znaków
  •     mieć co najmniej jedną dużą literę
  •     mieć co najmniej jedna małą literę
  •     mieć co najmniej jedną cyfrę
  •     mieć co najmniej jeden znak nie alfanumeryczny (np.* + – itp.)
Wszelkie pytania proszę kierować na adres
lub bezpośrednio u informatyka uczelni.

Platforma e-learning została wyposażona w narzędzia ułatwiające niepełnosprawnym dostęp do treści.
Narzędzia są w postaci bloku którym zarządza użytkownik.

Masz pytania?

Wniosek o przyjęcie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

rok szkolny 2022/2023

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.