NABÓR NA ROK SZKOLNY 22/23

> Profil Lekarski

> Profil Mundurowy

> Profil Kosmetyka

> Profil Masaż

> Profil Dietetyka i Żywienie

> Profil Psychologiczno-Pedagogiczny

> Profil Informatyka z Programowaniem

 

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPISAĆ

Szanowny Kandydacie, Rodzicu

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu powstało jako niepubliczne liceum. Organem prowadzącym i gwarantem poziomu nauczania jest Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, która powstała w 2005 r. jako pierwsza niepaństwowa uczelnia medyczna w regionie, kształcąca wyłącznie na kierunkach związanych z naukami o zdrowiu, takimi jak: analityka medyczna, fizjoterapia i kosmetologia nowoczesna w ramach studiów I i II stopnia. Poza tym, prowadząca studia podyplomowe związane merytorycznie z jej kierunkami w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Poznaniu i Łodzi. 

Zapraszam serdecznie wszystkich rodziców, którym zależy na perspektywicznym wykształceniu swoich podopiecznych oraz wprowadzenia ich do stabilnej oraz szybko rozwijającej się branży medycznej, promedycznej, prozdrowotnej i nauk o zdrowiu.

Masz pytania?

Wniosek o przyjęcie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

rok szkolny 2022/2023

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.