Nabór na rok szkolny 2022/23 trwa

PROFIL DIETETYKA I ŻYWIENIE

LICEUM DIETETYKA I ŻYWIENIE

Wpisowe: 500 zł
Czesne: 300 zł/mc
Rezerwacja miejsc do: końca miesiąca
Okres nauki: 4 lata

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

liczba miejsc ograniczona,

przyjmujemy uczniów z innych szkół

NABÓR TRWA

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPISAĆ

nauczanie na profilu DIETETYKA I ŻYWIENIE

Zajęcia opierają się na nauczaniu ogólnokształcącym z naciskiem na przedmioty rozszerzone: biologię, chemię oraz język angielski. Wzorując się na Zachodnim modelu nauki oraz systemie studiów wyższych, Uczeń lub jego Opiekun, mają możliwość wyboru przedmiotów dodatkowych, realizowanych w trakcie nauki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym, które – poza podstawowym programem nauczania – wybierane są indywidualnie, określając tym samym ścieżkę edukacji i profil nauczania Ucznia.

Istotnym elementem są także przedmioty uzupełniające, takie jak:

  • dietetyka,
  • podstawy prawa.


Dietetyka – jedna z najszybciej rozwijających się nauk na świecie, zajmująca się żywnością i żywieniem człowieka. Nasi Nauczyciele uwzględniają na zajęciach najnowsze doniesienia światowe z zakresu żywienia, a także z tematyki chorób cywilizacyjnych, profilaktyki chorób dieto-zależnych. Przedmiot rozwija krytyczne myślenie o diecie i sposobach odżywiania.

Dietetyka to także wiedza dotycząca takich kwestii jak rodzaje więzi społecznych tworzonych za pomocą rytuałów związanych z jedzeniem: przede wszystkim więzi rodzinnych i towarzyskich, ale także kulturowych, zawodowych, terytorialnych, ekonomicznych, politycznych i prawnych. Pozwala to zidentyfikować uwarunkowania kulturowe i psychologiczne problemów związanych z odżywianiem. Dietetyka dostarcza zatem wiedzy także z dziedziny psychologii klinicznej, kulturoznawstwa, socjologii oraz ekonomii – w stopniu, w jakim wiedza ta potrzebna jest w ocenie kwestii związanych ze sposobami żywienia.

Podstawy prawa – przedmiot obejmuje podstawową wiedzę z zakresu prawa
żywnościowego. Uczeń poznaje podstawy polskich i europejskich aktów prawnych
dotyczące wymagań higienicznych, znakowania żywności, regulacji z zakresu substancji
dodatkowych zanieczyszczeń i pozostałości oraz ciekawostki prawne dotyczące żywności
specjalnego przeznaczenia nowych rodzajów diet gmo i suplementów. Dodatkowo uczeń
poznaje podstawy funkcjonowania wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości żywności,
oraz zadania organizacje i kompetencje organów kontroli urzędowej w Polsce.

Dodatkowo:

Akademicki Poziom Nauczania

Zajęcia praktyczne odbywają się profesjonalnych pracowniach Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Nasi nauczyciele to m.in. cenieni w środowisku edukacyjnym wykładowcy, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym i praktycznym nauczaniu. Co ważne, Akademickie Liceum Ogólnokształcące współdzieli sale wykładowe i pracownie z uczelnią, co gwarantuje najwyższy poziom wyposażenia klas, jaki osiągalny jest tylko w prestiżowych szkołach niepublicznych.

Dodatkowym atutem jest gwarancja przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu, lub do policealnych szkół SKK. Uczniowie naszego liceum otrzymują także przygotowanie do kontynuacji nauki m.in. na wydziałach nauk o zdrowiu.

Dyżury Dyrektora

Dyrektor Anna Foryś-Hussein

Zapraszamy Rodziców i Kandydatów:
osobiście w każdy poniedziałek od godziny 08:00 do 14:00 i każdy piątek od godziny 08:00 do 14:00

Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wniosek o przyjęcie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

rok szkolny 2022/2023

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.