Nabór na rok szkolny 2022/23 trwa

PROFIL INFORMATYKA Z PROGRAMOWANIEM

LICEUM INFORMATYczne Z PROGRAMOWANIEM

Wpisowe: 500 zł
Czesne: 300 zł/mc
Rezerwacja miejsc do: końca miesiąca
Okres nauki: 4 lata

Przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka, język angielski

liczba miejsc ograniczona,

przyjmujemy uczniów z innych szkół

NABÓR TRWA

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPISAĆ

nauczanie na profilu INFORMATYKA Z PROGRAMOWANIEM

Zajęcia opierają się na nauczaniu ogólnokształcącym z naciskiem na przedmioty rozszerzone: informatykę, matematykę oraz język angielski. Wzorując się na Zachodnim modelu nauki oraz systemie studiów wyższych, Uczeń lub jego Opiekun, mają możliwość wyboru przedmiotów dodatkowych, realizowanych w trakcie nauki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym, które – poza podstawowym programem nauczania – wybierane są indywidualnie, określając tym samym ścieżkę edukacji i profil nauczania Ucznia.

Za 5 lat deficyt na pracowników wśród informatyków i programistów może przekraczać ponad 30 proc. Dlatego informatyka i programowanie to kierunki studiów najbardziej przyszłościowych. Na drugim miejscu jest opieka medyczna i wychowanie. Dlatego nasza szkoła postawiła na kierunki przyszłości.

Istotnym elementem są także przedmioty uzupełniające, takie jak:

  • podstawy programowania
  • podstawy zarządzania projektami informatycznymi
 
Podstawy programowania – celem przedmiotu jest nauczenie podstaw programowania i podstawowych pojęć związanych z programowaniem. Ponadto wyrobienie umiejętności tworzenia prostych algorytmów i pisania programów. Omawiane w czasie nauki tematy będą ilustrowane rzeczywistymi problemami programistycznymi, takimi jak: algorytmy wyszukiwania i sortowania, całkowanie numeryczne, operacje na macierzach, analiza tekstu, geometria wektorowa, symulacje fizyczne, analiza tekstu czy metody statystyczne.
 
Podstawy zarządzania projektami informatycznymi – uczęszczając na zajęcia zdobędziesz wiedzę dotyczącą kwestii funkcjonowania firmy, zapoznasz się dokładnie z systemami bezpieczeństwa oprogramowania komputerowego i jego tworzenia zgodnie z obowiązującymi standardami.
Ponadto podniesiesz swoje 
umiejętności w zakresie testowania programów informatycznych.

Dodatkowo:

Akademicki Poziom Nauczania

Zajęcia praktyczne odbywają się profesjonalnych pracowniach Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Nasi nauczyciele to m.in. cenieni w środowisku edukacyjnym wykładowcy, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym i praktycznym nauczaniu. Co ważne, Akademickie Liceum Ogólnokształcące współdzieli sale wykładowe i pracownie z uczelnią, co gwarantuje najwyższy poziom wyposażenia klas, jaki osiągalny jest tylko w prestiżowych szkołach niepublicznych.

Dodatkowym atutem jest gwarancja przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu, lub do policealnych szkół SKK. Uczniowie naszego liceum otrzymują także przygotowanie do kontynuacji nauki m.in. na wydziałach nauk o zdrowiu.

Dyżury Dyrektora

Dyrektor Anna Foryś-Hussein

Zapraszamy Rodziców i Kandydatów:
osobiście w każdy poniedziałek od godziny 08:00 do 14:00 i każdy piątek od godziny 08:00 do 14:00

Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wniosek o przyjęcie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

rok szkolny 2022/2023

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.