Nabór na rok szkolny 2022/23 trwa

PROFIL KOSMETYKA

Liceum kosmetyczne

Wpisowe: 500 zł
Czesne: 300 zł/mc
Rezerwacja miejsc do: końca miesiąca
Okres nauki: 4 lata

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski

liczba miejsc ograniczona,
przyjmujemy uczniów z innych szkół

NABÓR TRWA

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPISAĆ

nauczanie na profilu KOSMETYCZNYM

Zajęcia opierają się na nauczaniu ogólnokształcącym z naciskiem na przedmioty rozszerzone: biologię, chemię oraz język angielski. Wzorując się na Zachodnim modelu nauki oraz systemie studiów wyższych, Uczeń lub jego Opiekun, mają możliwość wyboru przedmiotów dodatkowych, realizowanych w trakcie nauki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym, które – poza podstawowym programem nauczania – wybierane są indywidualnie, określając tym samym ścieżkę edukacji i profil nauczania Ucznia.

Istotnym elementem są także przedmioty uzupełniające, takie jak:

  • Teoria kosmetyki
  • Podstawy kosmetyki
 

Teoria kosmetyki – przedmiot realizuje zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, rozszerza znajomość układu krążenia, układu nerwowego czy narządów wewnętrznych poprzez rozumienie procesów, jakie zachodzą w organizmie człowieka, a także umożliwia kształcenie się w danym zawodzie przez naukę wstępnych zagadnień przedmiotowych,
a w konsekwencji dalszej nauki w Policealnych Szkołach SKK oraz Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu. 

Zdobyta wiedza w Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży na kierunku kosmetyka umożliwia aplikowanie do Szkół Policealnych SKK oraz Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu na kierunkach  związanych z medycyną, stomatologią, kosmetologią, fizjoterapią czy farmacją.

Podstawy kosmetyki – problematyka podejmowana na zajęciach lekcyjnych pozwala zdobyć stosowną wiedzę oraz podstawowe umiejętności do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, jak również relaksacyjnych. Przedmiot jest też znakomitą alternatywą do rozwijania pasji dla osób zainteresowanych tematyką urody oraz zdrowia skóry lub paznokci. Zdobyta wiedza umożliwia kontynuowanie nauki w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu i zdobycie wyższego wykształcenia na studiach I a następnie II stopnia. 

Program zajęć w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu szczególny nacisk kładzie na realizację i praktyczne przygotowanie studentów do pracy na stanowisku Kosmetologa – udostępniając jedną z najnowocześniejszych pracowni kosmetycznych w Polsce oraz wykwalifikowaną kadrę Wykładowców. Studenci w toku studiów uczą się wykonywania nowoczesnych i najbardziej pożądanych przez klientów zabiegów, pracując na nowoczesnym sprzęcie oraz wykorzystując znane i ekskluzywne marki kosmetyków.

Dodatkowo:

Akademicki Poziom Nauczania

Zajęcia praktyczne odbywają się w najlepszej Akademickiej Pracowni Kosmetologicznej WSNoZ w Polsce.

Nasi nauczyciele to m.in. cenieni w środowisku edukacyjnym wykładowcy, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym i praktycznym nauczaniu, a także praktycy prowadzący od lat własne gabinety kosmetologiczne i kosmetyczne. Akademickie Liceum Ogólnokształcące współdzieli sale wykładowe i pracownie z Uczelnią gwarantując tym samym najwyższy poziom wyposażenia klas, jaki osiągalny jest tylko w prestiżowych szkołach niepublicznych.

Dodatkowym atutem jest gwarancja przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu lub do Policealnych Szkół SKK. Uczniowie otrzymują także przygotowanie do kontynuacji nauki m.in. na Wydziałach Nauk o Zdrowiu.

Dyżury Dyrektora

Dyrektor Anna Foryś-Hussein

Zapraszamy Rodziców i Kandydatów:
osobiście w każdy poniedziałek od godziny 08:00 do 14:00 i każdy piątek od godziny 08:00 do 14:00

Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wniosek o przyjęcie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

rok szkolny 2022/2023

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.