Nabór na rok szkolny 2022/23 trwa

PROFIL LEKARSKI

LICEUM LEKARSKIE

Wpisowe: 500 zł
Czesne: 300 zł/mc
Rezerwacja miejsc do: końca miesiąca
Okres nauki: 4 lata

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

liczba miejsc ograniczona,

przyjmujemy uczniów z innych szkół

NABÓR TRWA

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPISAĆ

nauczanie na profilu lekarskim

Odtwórz wideo

Zajęcia opierają się na kształceniu ogólnokształcącym z rozszerzeniem przedmiotów takich jak: biologia, chemia, język angielski oraz łacina. Wzorując się na zachodnim modelu nauczania oraz systemie studiów wyższych, przed rozpoczęciem roku szkolnego, Uczeń, lub jego Opiekun, mogą wybierać przedmioty dodatkowe, realizowane w trakcie nauki w ALO. Przedmioty dodatkowe są, poza podstawowym programem nauczania, wybierane indywidualnie, określając tym samym ścieżkę edukacji i profil nauczania Ucznia.

Istotnym elementem są także przedmioty uzupełniające, takie jak:

  • Ratownictwo Medyczne,
  • Język Łaciński w Medycynie.


Ratownictwo medyczne
to przedmiot, który przygotuje naszych Absolwentów do przyszłego kierunku na studiach jakim jest Ratownik Medyczny. Absolwent zapozna się z umiejętnościami technicznymi, manualnymi i ruchowymi potrzebnych w pracy ratownika medycznego uczy się komunikować z jednostką i grupą społeczną, identyfikuje ich problemy, poznaje działania diagnostyczne, terapeutyczne, edukacyjne i profilaktyczne zgodnie z ich potrzebami. Planuje, projektuje i próbuje realizować działania związane z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego na różnych stanowiskach pracy oraz rozpoczyna samodzielnie wykonywać podstawowe medyczne czynności ratunkowe.

Język łaciński w medycynie
skierowany jest do uczniów klas biologiczno-chemicznych i medycznych i dotyczy głównie zmiany tematyki tekstów, a przez to i słownictwa klasycznego na rzecz języka medycyny i nauk pokrewnych. Uczniowie zapoznają się również z formami recepty i jej częściami składowymi, z ważniejszymi skrótami recepturowymi, z nazwami łacińskich środków leczniczych, nazwami chorób i poznają anatomię człowieka w języku łacińskim. Wiedza zdobyta na zajęciach ułatwi uczniom i przyszłym studentom nauk medycznych funkcjonowanie na zajęciach z anatomii i zajęciach pokrewnych medycynie.

Dodatkowo:

Akademicki Poziom Nauczania

Zajęcia praktyczne odbywają się profesjonalnych pracowniach Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Nasi nauczyciele to m.in. cenieni w środowisku edukacyjnym wykładowcy, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym i praktycznym nauczaniu. Co ważne, Akademickie Liceum Ogólnokształcące współdzieli sale wykładowe i pracownie z uczelnią, co gwarantuje najwyższy poziom wyposażenia klas, jaki osiągalny jest tylko w prestiżowych szkołach niepublicznych.

Dodatkowym atutem jest gwarancja przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu, lub do policealnych szkół SKK. Uczniowie naszego liceum otrzymują także przygotowanie do kontynuacji nauki m.in. na wydziałach nauk o zdrowiu.

Dyżury Dyrektora

Dyrektor Anna Foryś-Hussein

Zapraszamy Rodziców i Kandydatów:
osobiście w każdy poniedziałek od godziny 08:00 do 14:00 i każdy piątek od godziny 08:00 do 14:00

Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wniosek o przyjęcie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

rok szkolny 2022/2023

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.