Nabór na rok szkolny 2022/23 trwa

PROFIL MASAŻ

LICEUM MASAŻU

Wpisowe: 500 zł
Czesne: 300 zł/mc
Rezerwacja miejsc do: końca miesiąca
Okres nauki: 4 lata

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

liczba miejsc ograniczona,

przyjmujemy uczniów z innych szkół

NABÓR TRWA

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPISAĆ

nauczanie na profilu MASAŻ

Zajęcia opierają się na nauczaniu ogólnokształcącym z naciskiem na przedmioty rozszerzone: biologię, chemię oraz język angielski. Wzorując się na Zachodnim modelu nauki oraz systemie studiów wyższych, Uczeń lub jego Opiekun, mają możliwość wyboru przedmiotów dodatkowych, realizowanych w trakcie nauki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym, które – poza podstawowym programem nauczania – wybierane są indywidualnie, określając tym samym ścieżkę edukacji i profil nauczania Ucznia.

Istotnym elementem są także przedmioty uzupełniające, takie jak:

 • Podstawy fizjoterapii,
 • Teoria masażu
 
Podstawy fizjoterapii – Fizjoterapia jest odpowiedzią na potrzeby osób, które szukają sposobu na  poprawę sprawności ruchowej i siły organizmu, zmniejszenie dolegliwości bólowych związanych z układem ruchu oraz przywrócenie sprawności fizycznej.
Fizjoterapia polega na wykorzystaniu aktywności fizycznej oraz innych czynników fizycznych w celu pozytywnego oddziaływania na układ ruchu człowieka. Ta definicja obrazuje podstawowy podział fizjoterapii na: kinezyterapię (oparta na ćwiczeniach ruchowych) oraz fizykoterapię (oparta na zabiegach fizykalnych). Podczas zajęć Młodzież zapozna się z wieloma metodami leczenia i profilaktyki, które dopasowuje się do problemów zdrowotnych pacjenta.  

Do najczęściej spotykanych technik należą:

 • ćwiczenia ruchowe (indywidualne lub grupowe),
 • masaż terapeutyczny,
 • elektroterapia,
 • terapia laserowa,
 • terapia ultradźwiękowa,
 • krioterapia,
 • terapia cieplna,
 • taping kinetyczny.

Zdobyta wiedza umożliwi kontynuowanie nauki w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu i zdobycie wyższego wykształcenia zarówno I i II stopnia.

Teoria masażu

Czego uczysz się na zajęciach?

 • anatomii człowieka
 • wykonywania masażu relaksacyjnego, medycznego i sportowego
 • korzystania z kosmetyków, sprzętu i urządzeń stosowanych w masażu
 • podstaw fizjoterapii
 • dobierania typu masażu do rodzaju schorzenia lub kontuzji
 • dobierania kosmetyków do pielęgnacji ciała do rodzaju skóry

Absolwenci naszego Liceum mogą podjąć dalszą naukę w Policealnej Szkole SKK oraz Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu. Po zakończonej edukacji w danym kierunku będą mogli podjąć zatrudnienie  między innymi w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, stowarzyszeniach osób niepełnosprawnych, klubach sportowych, gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej.

Dodatkowo:

Akademicki Poziom Nauczania

Zajęcia praktyczne odbywają się profesjonalnych pracowniach Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Nasi nauczyciele to m.in. cenieni w środowisku edukacyjnym wykładowcy, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym i praktycznym nauczaniu. Co ważne, Akademickie Liceum Ogólnokształcące współdzieli sale wykładowe i pracownie z uczelnią, co gwarantuje najwyższy poziom wyposażenia klas, jaki osiągalny jest tylko w prestiżowych szkołach niepublicznych.

Dodatkowym atutem jest gwarancja przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu, lub do policealnych szkół SKK. Uczniowie naszego liceum otrzymują także przygotowanie do kontynuacji nauki m.in. na wydziałach nauk o zdrowiu.

Dyżury Dyrektora

Dyrektor Anna Foryś-Hussein

Zapraszamy Rodziców i Kandydatów:
osobiście w każdy poniedziałek od godziny 08:00 do 14:00 i każdy piątek od godziny 08:00 do 14:00

Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wniosek o przyjęcie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

rok szkolny 2022/2023

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.