Nabór na rok szkolny 2022/23 trwa

PROFIL PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY

LICEUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNe

Wpisowe: 500 zł
Czesne: 300 zł/mc
Rezerwacja miejsc do: końca miesiąca
Okres nauki: 4 lata

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

liczba miejsc ograniczona,

przyjmujemy uczniów z innych szkół

NABÓR TRWA

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPISAĆ

nauczanie na profilu PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYm

Zajęcia opierają się na nauczaniu ogólnokształcącym z naciskiem na przedmioty rozszerzone: biologię, chemię oraz język angielski. Wzorując się na Zachodnim modelu nauki oraz systemie studiów wyższych, Uczeń lub jego Opiekun, mają możliwość wyboru przedmiotów dodatkowych, realizowanych w trakcie nauki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym, które – poza podstawowym programem nauczania – wybierane są indywidualnie, określając tym samym ścieżkę edukacji i profil nauczania Ucznia.

Istotnym elementem są także przedmioty uzupełniające, takie jak:

  • podstawy psychologii
  • psychologia ogólna
  • psychologia społeczna


Podstawy psychologiicelem przedmiotu jest zapoznanie się z metodami badań współczesnej psychologii, a także z
aprezentowanie podstawowych zjawisk z zakresu psychologii społecznej, zasad regulujących funkcjonowanie człowieka w świecie społecznym, z uwzględnieniem różnic kulturowych.  Przedmiot umożliwia wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności psychologicznego wnioskowania, wykorzystania wiedzy psychologicznej do analizy i opisu zjawisk otaczającego świata.

Psychologia ogólna –
przedmiot stanowi przegląd podstawowych zagadnień z zakresu psychologii. Ukazuje psychologię jako naukę o człowieku i jego funkcjonowaniu, podstawowe metody poznawania psychiki, biologiczne podstawy zachowania, główne koncepcje psychologiczne człowieka oraz kierunki psychologii współczesnej. Obejmuje charakterystykę procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych, uczenia się i pamięci.

Psychologia społeczna celem przedmiotu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami, teoriami i koncepcjami psychologii społecznej. Pomaga zrozumieć perspektywy psychologiczno-społecznej w odniesieniu do zachowań społecznych oraz możliwości ich modyfikacji. Przybliżenie mechanizmów manipulacji społecznej oraz zagadnień związanych z postrzeganiem innych oraz własnej pozycji społecznej.

Dodatkowo:

Akademicki Poziom Nauczania

Zajęcia praktyczne odbywają się profesjonalnych pracowniach Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Nasi nauczyciele to m.in. cenieni w środowisku edukacyjnym wykładowcy, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym i praktycznym nauczaniu. Co ważne, Akademickie Liceum Ogólnokształcące współdzieli sale wykładowe i pracownie z uczelnią, co gwarantuje najwyższy poziom wyposażenia klas, jaki osiągalny jest tylko w prestiżowych szkołach niepublicznych.

Dodatkowym atutem jest gwarancja przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu, lub do policealnych szkół SKK. Uczniowie naszego liceum otrzymują także przygotowanie do kontynuacji nauki m.in. na wydziałach nauk o zdrowiu.

Dyżury Dyrektora

Dyrektor Anna Foryś-Hussein

Zapraszamy Rodziców i Kandydatów:
osobiście w każdy poniedziałek od godziny 08:00 do 14:00 i każdy piątek od godziny 08:00 do 14:00

Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wniosek o przyjęcie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

rok szkolny 2022/2023

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.